Cenník

SezónaMimo sezóny
1.6.-15.9.16.9.-31.5.
OBYTNÉ PRÍVESY
Weinsberg 450FU 201845 €35 €
minimálne požičovné225 €105 €
.
Weinsberg 480QDK 201848 €38 €
minimálne požičovné240 €114 €
.
.
KARAVANY
STANDARD CLASS
Ford Transit RIMOR110 €100 €
minimálne požičovné550 €
.
KARAVANY
LUXURY CLASS
McLOUIS MC4 Diamond140 €110 €
minimálne požičovné980 €330 €
.
McLOUIS GLAMYS 26G140 €110 €
minimálne požičovné980 €330 €
.
Uvedené ceny sú konečné.
.
Jednorazový servisný poplatok:30 €
.
Zľavy:
Prenájom 15 až 20 dní1 deň zdarma
Prenájom 22 až 27 dní2 dni zdarma
Prenájom 28+ dní3 dni zdarma
Individuálna zľava dohodou
.
Prevzatie: v deň začiatku nájmu dohodou / od 14:00 iba v prípade priamo predchádzajúceho prenájmu
Odovzdanie: v deň ukončenia nájmu dohodou / do 10:00 iba v prípade priamo nadväzujúceho ďalšieho prenájmu
.
Kaucia: dvojnásobok pre zahraničných klientov
Obytný príves500 €
Karavan1000 €
Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa a/alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenia škody poisťovňou. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenia, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi. Kauciu je možné zaplatiť v hotovosti pri prevzatí karavanu/obytného prívesu.
Bez zaplatenia kaucie nebude auto nájomcovi vydané!
.
Zmluvné pokuty:
Nevrátenie vozidla v dohodnutom čase – iba v prípade priamo nadväzujúceho ďalšieho prenájmu30 € / každá začatá hodina
Nadmerné znečistenie interiéru10 – 200 €
Nadmerné znečistenie exteriéru10 – 100 €
Nevyprázdnená nádrž na WC100 €
Nedotankované PHM10 € + cena PHM
Strata dokladov300 €
Strata kľúčov300 €
Strata EČV80 €
Porušenie zákazu fajčiť v interiéri vozidla300 €
.